Marjan Lebar

 


V Predmestje sva skupaj vstopila z Markom Bitencem. Že prej sem z njim in s svojim bratom Slavcem igral v skupini Izvir, ki pa se je zaradi odhodov članov morala razpustiti. Nov izziv je bil zame Predmestje in nova glasba, ki je tako kot mojemu bratu, odkrila novo poglavje mojega glasbenega ustvarjanja. Nenadoma so bas linije postale pomembne, nisem bil več samo ritmična sekcija.